Accident de circulation (VU2)

Date: 06/03/2017 at 06:21
Alerting method: Permanence
Catégorie d’incident: Technischer Einsatz
Emplacement: Rodange, route de Luxembourg
Mannschaftsstärke: 5
Véhicules: LF 2-1
Weitere Kräfte: CIS-PETANGE AMB 2


Einsatzbericht:

Article WORT.LU